Masz pytania?
tel. 71 707 28 06, 508 138 790
biuro@domyczystejenergii.pl

Badanie szczelności

Prawidłowe badanie szczelności budynku umożliwia zdiagnozowanie przyczyn utraty ciepła w budynku, dlatego musi być wykonane w oparciu o sprawdzoną metodę. Nasza firma stosuje metodę ciśnieniową Blower Door Test, w której wykorzystywane są specjalne kurtyny i wentylatory. Jego celem jest dokładna ocena prawidłowości funkcjonowania budynku pod względem energetycznym i wskazanie stanowiących problem nieszczelności. Badanie to może być przeprowadzane zarówno w obiektach powstających, jak i już eksploatowanych.

Utraty ciepła nie tylko narażają Państwa na straty finansowe, lecz także mogą pogarszać ogólny komfort korzystania z nieruchomości. Profesjonalne badanie szczelności budynku nie może pozostawiać nawet cienia wątpliwości. Musi prezentować wyniki w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz na tyle precyzyjne, by pozwoliły one zdiagnozować wszelkie nieprawidłowości oraz przyczyny utraty ciepła.

Właśnie dlatego nasi specjaliści posiłkują się niezwykle nowoczesną metodą ciśnieniową – Blower Door Test. W tym celu wykorzystują specjalne kurtyny oraz wentylator. O skuteczności tej metody świadczy jej powszechne wykorzystywanie – przede wszystkim w krajach technologicznie rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada lub też kraje Europy Zachodniej.

Blower Door Test służy przede wszystkim ocenie prawidłowości funkcjonowania obiektu pod kątem energetycznym oraz wykryciu wszelkich nieprawidłowości, wskutek których badany budynek jest niehermetyczny i traci ciepło, a co za tym idzie – utrzymanie w nim optymalnej temperatury okazuje się bardziej kosztowne. Badanie szczelności budynku służy więc zarówno optymalizacji kosztów eksploatacyjnych (w efekcie usunięcia wykrytych nieszczelności) jak i ocenie prawidłowości prowadzonych prac budowlanych, które związane są ze nieprzepuszczalnością. Mogą one dotyczyć:

  • montażu folii paroszczelnej,
  • sprawdzenia przepustowości instalacji sanitarnych,
  • łączenia ścian z dachem,
  • osadzenie elementów stolarki okienno-drzwiowej.

Problemów z niewystarczającą hermetycznością powietrzną domu nie należy lekceważyć. Jeżeli działania zmierzające do poprawy parametrów nieprzepuszczalności nie zostaną podjęte odpowiednio szybko, to w naszym domu mogą wytworzyć się warunki sprzyjające rozwojowi pleśni i grzybów budowlanych.

Są one szczególnie niebezpieczne dla zdrowia, gdyż wydzielają toksyny z zawartością alergenów i czynników chorobotwórczych, atakujących przede wszystkim nasz układ oddechowych. Ponadto, powstająca wilgoć wpływa również na pogorszenie parametrów izolacji termicznej elementów konstrukcji, co w przyszłości może narazić nas na kosztowny remont domu.

Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że niekontrolowane przedmuchy powietrza, wywołują bardzo duże spadki temperatury, co z kolei prowadzi do skraplania się wilgoci na elementach konstrukcji. Można zatem stwierdzić, że badanie szczelności budynków jest również procesem, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Jego wykonanie pozwoli nam również na uniknięcie kosztów, związanych z koniecznością przeprowadzenia generalnego remontu i wymiany elementów konstrukcyjnych w przyszłości.

Badanie szczelności budynku służy zarówno obiektom będącym w trakcie budowy, jak i obiektom już eksploatowanym. Zachęcamy jednak do wykonania tego rodzaju analizy, jeszcze podczas wykańczania Państwa domu. Test dotyczy przede wszystkim domów energooszczędnych, w których zainstalowano nowoczesny system ogrzewania.

Podczas badania szczelności budynku, nasi specjaliści korzystają z nowoczesnych urządzeń, które gwarantują maksymalną precyzję pomiarów.

 

 

 

< Powrót