Masz pytania?
tel. 71 707 28 06, 508 138 790
biuro@domyczystejenergii.pl

Finansowanie

Nikt z nas nie jest omnibusem i nie musi znać się dobrze na wszystkim. Dlatego w szeregach naszej firmy znajdują się eksperci, którzy posiadają wiedzę i gromadzą doświadczenie w pisaniu wniosków i zdobywaniu dofinansowania na budowę domu energooszczędnego, nabycie pierwszego mieszkania, a także na zakup małych lub mikroinstalacji OŹE. To oni poszukują najlepszych rozwiązań na rzecz naszych klientów. Wiedza to ich kapitał. Jeśli więc potrzebujesz doradztwa w kwestii uzyskania dofinansowania zapoznaj się z aktualnymi programami, które prezentujemy poniżej. Pomożemy Ci napisać i złożyć wniosek oraz zrealizować Twój cel.

Program MDM – Mieszkanie dla Młodych

Projekt domu energooszczędnego Program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) oraz instytucjami kredytującymi. Pomoc będzie polegać na dofinansowaniu wkładu własnego. Rodziny, w których pojawi się trzecie dziecko własne lub przysposobione, będą mogły dodatkowo dostać pomoc na wcześniejszą spłatę części kapitału kredytu. Ponadto osoby, które rozpoczną w przyszłym roku budowę pierwszego własnego mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) będą mogły na nowych zasadach skorzystać z tzw. częściowego zwrotu VAT na materiały budowlane.
Beneficjenci programu

  • osoby do 35 roku życia
  • rodziny
  • osoby samotnie wychowujące dzieci
  • single

Skorzystaj!

Finansowanie

  • dopłatą są objęte nowe oraz używane mieszkania i domy kupione z wykorzystaniem kredytu (na co najmniej połowę ceny zakupu)
  • dopłata do 65 m2 (nie więcej niż powierzchnia kupowanego mieszkania)
  • 10% dla singli rodzin bez dzieci
  • 20% dla rodzin z dwojgiem dzieci
  • 30% dla rodzin z trojgiem dzieci
  • dodatkowe 5% na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie (lub kolejne) wychowywane dziecko
Kalkulator kredytu: Kliknij tutaj

Program LEMUR
Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Projekt domu energooszczędnego LEMUR jest instrumentem, który ma pomoc w rozwoju budownictwa energooszczędnego w Polsce, a tym samym zmniejszyć obciążenia inwestorów, nie zawsze przygotowanych do ponoszenia wyższych nakładów związanych z realizowanymi projektami.Celem programu, zgodnie z tym, co przedstawia dokumentacja, jest uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.
Kwota, jaką przeznaczono na realizację działania, obejmuje zarówno wsparcie w formie dofinansowania bezzwrotnego jak i pożyczki; w tym pierwszym przewidziano 30 mln zł, druga forma to alokacja na poziomie 270 mln zł ze środków NFOŚiGW. Wsparcie to przeznaczone będzie, zgodnie z zapisami dokumentacji programu, na inwestycje, które będą polegały na projektowaniu i budowie oraz budowie nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.Program wdrażany jest w latach 2013–2020, a okres kwalifikowalności kosztów, a więc możliwości objęcia ich wsparciem, kończy się z dniem 31 grudnia 2020 r.
Szczegóły: Kliknij tutaj