Masz pytania?
tel. 71 707 28 06, 508 138 790
biuro@domyczystejenergii.pl

Jesteśmy partnerem szkoły instalatorów

Domy Czystej Energii zostały partnerem akredytowanego przez Urząd Dozoru Technicznego ośrodka szkoleniowego w zakresie systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła.

Szkoła instalatorów utworzona została przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, organizację pozarządową działającą na rynku polskim od przeszło 20 lat. SWP poza specjalistycznymi usługami szkoleniowymi oraz doradczymi wspólnie z jednostkami naukowymi prowadzi badania naukowe oraz prace rozwojowe w zakresie energetyki odnawialnej. Tym samym podejmuje starania w celu wdrożenia nowatorskich i innowacyjnych technologii.

Stowarzyszenie jest jednocześnie akredytowanym przez Urząd Dozoru Technicznego, ośrodkiem szkoleniowym w zakresie systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła. Otrzymane akredytacje nr OZE-A/2600053/16 i OZE -A/2600054/16 uprawniają do prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających w ww. zagadnieniach.

12990993_1028720803860980_614437255142152098_nDSC_3051-Edit

Uczestnicy szkoleń organizowanych w szkole instalatorów, oprócz zdobycia wiedzy niezbędnej w praktyce i podczas egzaminu organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego, mają możliwość zetknięcia się z wieloma technologiami OZE. W skład zaplecza SWP wchodzi min. największa w Polsce farma fotowoltaiczna, pełniąca funkcje badawczo-testowe. Na farmie znajdują się m.in. moduły cienkowarstwowe, systemy oparte na ogniwach krzemowych o podwyższonej sprawności, typu PERC, HIT, back-contact czy te bazujące na krzemie amorficznym i mikrokrystalicznym. Ich lepsza wydajność wynika z wykorzystania szerszego zakresu widma optycznego niż w modułach tradycyjnych oraz minimalizacji efektu termicznego.

Poza fotowoltaiką, na terenie ośrodka testuje się także rozwiązania hybrydowe, a więc oparte nie tylko na systemach fotowoltaicznych, ale także łączących PV z małymi turbinami wiatrowymi z osią pionową i poziomą o mocach ok. 1 kWp i połączonych z akumulatorami energii.

Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość wpisane zostało do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym RIS 3.17/00012/2016. Dzięki czemu może prowadzić szkolenia i kursy finansowane ze środków publicznych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Szkoła instalatorów

< Powrót